Investiční prostředí a brownfieldy

INVESTIČNÍ PROSTŘEDÍ A BROWNFIELDY

Představujeme a nabízíme kraj jako příznivé místo pro investice a podnikání novým zahraničním i tuzemským investorům. Poskytujeme after care služby již fungující firmám. 

 

V oblasti služeb pro stávající i nové investory: 

 • Vytváříme a spravujeme vlastní databáze (průmyslové zóny, rozvojové plochy, brownfields, developerské projekty a kancelářské prostory).
 • Zprostředkováváme firmám kontakt s majiteli volných ploch k podnikání.
 • Představujeme kraj na prezentačních akcích a veletrzích u nás i v zahraničí.
 • Zajišťujeme odbornou podporu firmám působícím v kraji včetně setkávání s nimi.
 • Realizujeme odborné konference pro firemní sektor.
 • Mapujeme  aktivity a potřeby firem na území Moravskoslezského kraje.
 • Poskytujeme dotační poradenstvím podnikatelům z národních, evropských a krajských zdrojů.
 • Spravujeme web určený pro investory  www.invest-msr.com.
 • Poskytujeme aktuální informace prostřednictvím elektronického Investičního Newsletteru.
 • Poskytujeme odbornou pomoc s rozvojovými aktivitami vlastníkům průmyslových zón, zejména obcím.
 • Realizujeme analytické studie a připravujeme podklady pro strategické rozvojové plány.

 

Podporujeme regeneraci a znovuvyužití brownfields:

 • Propagujeme problematiku brownfieldů v kraji.
 • Spravujeme databázi brownfields a mapujeme nové.
 • Pomáháme vlastníkům hledat řešení pro revitalizaci brownfieldů, včetně možností financování.
 • Nabízíme brownfieldy zájemcům o investování v kraji.
 • Organizujeme odborné exkurze na brownfieldech.
 • Zapojujeme se do projektů řešících problematiku brownfields (projekt LUMAT).
 • Představujeme a nabízíme kraj jako příznivé místo pro investice a podnikání, jak pro již fungující firmy, tak pro přicházející investory.

 

Back to Top