Rozvojové projekty

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

V Moravskoslezském kraji realizujeme rozvojové projekty a strategie vedoucí k rozvoji regionu a rozvoji podnikání včetně podnikání inovačního.

  • Připravujeme koncepci revitalizace pohornické krajiny Karvinska
  • Organizujeme expertní pracovní skupiny klíčových regionálních zástupců pro řešení dlouhodobých strategických a rozvojových záměrů kraje
  • Připravujeme a realizujeme rozvojové strategie a rozvojové projekty pro kraj, města či obce
  • Spolupracujeme s vládním zmocněncem na naplňování programu RE:START - Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
  • Poskytujeme dotační poradenství podnikatelům a obcím
  • Spolupracujeme na procesu realizace Regionální inovační strategie (RIS3) a sledujeme její naplňování a realizujeme projekt Smart Akcelerátor

 

Více informací Vám poskytne:
Ing. Ivana ERBANOVÁ
vedoucí oddělení rozvojových projektů
erbanova@msid.cz
tel.: 595 691 261
GSM: 739 065 678

Back to Top