Volná místa

Volná pozice

Společnost Moravskoslezké Investice a Development, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:

 • Projektový manažer/ka junior
 • Projektový manažer/ka senior
   

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA JUNIOR

Co bude Vaší pracovní náplní:

 • spolupracovat na prvotním záměru a navrhovat varianty řešení s cílem transformace regionu na čistší energii v souladu s evropskými, národními a regionálními strategiemi a iniciativami (např. Strategic Energy Technology Plan, RE:START apod.),
 • zajišťovat komunikaci se stakeholdery a vyhodnocovat jejich potřeby v dotčeném území, projektově řídit strategické rozvojové projekty a strategie od A do Z, zejména:
 • zpracovávat prvotní návrh variant řešení,
 • nastavovat a řídit harmonogramy projektů,
 • spolupracovat na vstupních analýzách, studiích a průzkumech,
 • spolupracovat v týmu na definování potřeb území a podílet se na návrzích nových dotačních programů a opatření,
 • zpracovávat analýzy absorpční kapacity v území, komunikovat s nositeli projektů

Co od Vás požadujeme:                                                                                                                                                      

 • VŠ vzdělání (ekonomické, technické),
 • znalost evropského dotačního prostředí (LIFE, HORIZON apod.),
 • orientace v oblasti The European Strategic Energy Technology Plan (SET – Plan),
 • znalost regionu – Moravskoslezský kraj a problematiky regionálního rozvoje,
 • anglický jazyk minimálně na úrovni B2,
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič,
 • schopnost samostatné práce i práce v týmu,
 • odpovědnost a spolehlivost,
 • chuť učit se, řešit problémy, jednat s lidmi a flexibilita.

Co nabízíme my:

 • zajímavou práci vhodnou pro aktivní absolventy,
 • práci na strategických rozvojových projektech,
 • osobní i profesní rozvoj,
 • pracovní prostředí malé organizace,
 • zaměstnanecké výhody,
 • pružnou pracovní dobu.

Nezbytná byrokracie:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a kontakt na reference,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – pouze v případě, že si Vás pozveme k osobnímu pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019, příp. dle dohody

Pracovní smlouva: na dobu určitou

Máte-li zájem o spolupráci s námi, zašlete svůj profesní životopis do 15. 11. 2018 na email kasparkova@msid.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Na obálku prosím uveďte VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat.

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava
 

Bližší informace:
Hana Gavlasová
gavlasova@msid.cz
mobil 733 712 907
tel. 595 691 241

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO: 47673168, Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA SENIOR

Co bude Vaší pracovní náplní:

 • definovat strategické cíle a celkovou funkční strukturu projektů pro zajištění přechodu regionu od ekonomiky závislé na těžbě černého uhlí a fosilních palivech k hospodářství s čistší energií a novými technologiemi při zachování ekonomického a sociálního růstu,
 • zpracovávat prvotní záměry a navrhovat varianty řešení s cílem transformace regionu na čistší energii v souladu s evropskými, národními a regionálními strategiemi a iniciativami (např. Strategic Energy Technology Plan, RE:START apod.),
 • připravovat materiály pro jednání Regionální stálé konference, Moravskoslezský kraj, případně Ministerstvo pro místní rozvoj, zajišťovat spolupráci s těmito institucemi a plnit zadané úkoly,
 • zajišťovat komunikaci se stakeholdery a vyhodnocovat jejich potřeby v dotčeném území, projektově řídit strategické rozvojové projekty a strategie od A do Z, zejména:
 • zpracovávat prvotní návrh variant řešení,
 • nastavovat a řídit harmonogramy projektů,
 • realizovat vstupní analýzy, studie a průzkumy,
 • sestavovat a řídit týmy odborníků,
 • řídit projektové změny a plánovat zdroje,
 • spolupracovat v týmu na definování potřeb území a podílet se na návrzích nových dotačních programů a opatření,
 • zpracovávat analýzy absorpční kapacity v území, komunikovat s nositeli projektů.

 

Co od Vás požadujeme:

 • VŠ vzdělání (ekonomické, technické),
 • zkušenosti s projektovým řízením,
 • znalost evropského dotačního prostředí (LIFE, HORIZON apod.),
 • orientace v oblasti The European Strategic Energy Technology Plan (SET – Plan),
 • praxe v oboru alespoň 5 let,
 • znalost regionu – Moravskoslezský kraj a problematiky regionálního rozvoje,
 • schopnost  prezentovat a veřejně vystupovat, jednat s významnými představiteli institucí,
 • anglický jazyk minimálně na úrovni B2,
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič,
 • schopnost samostatné práce i práce v týmu,
 • odpovědnost a spolehlivost,
 • chuť učit se, řešit problémy, jednat s lidmi a flexibilita.

Co nabízíme my:

 • práci na strategických rozvojových projektech,
 • osobní i profesní rozvoj,
 • pracovní prostředí malé organizace,
 • zaměstnanecké výhody,
 • pružnou pracovní dobu.

Nezbytná byrokracie:

 • profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností a kontakt na reference,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – pouze v případě, že si Vás pozveme k osobnímu pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019, příp. dle dohody

Pracovní smlouva: na dobu určitou

Máte-li zájem o spolupráci s námi, zašlete svůj profesní životopis do 15. 11. 2018 na email kasparkova@msid.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu. Na obálku prosím uveďte VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – neotvírat.

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava

Bližší informace:
Hana Gavlasová
gavlasova@msid.cz
mobil 733 712 907
tel. 595 691 241

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO: 47673168, Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Back to Top