Brokerage Event 2014 Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Datum a čas:

7. října 2014

Místo konání:

Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Moravskoslezský kraj, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a Bezpečnostně technologický klastr Vás zvou na Brokerage Event 2014 na téma Vývoj a aplikace nových trendů při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Datum konání: 7. října 2014
Místo konání: Ostrava, Hotel Imperial

Cílem Brokerage Event je informovat Vás o nejnovějších poznatcích v jak problematice ochrany obyvatelstva, tak také při zajišťování bezpečnosti v průmyslu a při ochraně kritické infrastruktury. Také budete mít možnost navázat spolupráci s ostatními účastníky konference, včetně možné přípravy nových společných projektů. Na konferenci uslyšíte nejen odborníky z České republiky, ale i ze zahraničí.

Akce je určena pro: zástupce integrovaných bezpečnostních center a hasičských záchranných sborů, pro výzkumné pracovníky firem, univerzit a výzkumných ústavů v oboru bezpečnostních technologií a souvisejících oborů a také pro zástupce veřejné správy se zodpovědností za bezpečnost obyvatelstva a krizové řízení. Akce bude přínosem také pro pracovníky průmyslových podniků, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce a výroby.

Témata konference:

  • Integrace složek Integrovaného záchranného systému
  • Projekty vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti
  • Ochrana obyvatelstva v moderním pojetí
  • Kritická infrastruktura a její ochrana

Účast na konferenci je bezplatná, její součástí bude také exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

Registrace:
Registrace účastníků je možná do 29. září 2014 vyplněním elektronického formuláře, počet účastníků je z kapacitních důvodů limitován.
 

V případě dotazů k programu konference kontaktujte Jiřího Štěpána, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., stepan@arr.cz, +420 595 691 220.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým ARR