Brownfield Trip 2016

Datum a čas:

22. září 20168:45-14:30

Místo konání:

Ostrava - Havířov - Horní Suchá - Karviná

Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci se společností Asental pořádá každoroční akci zaměřenou na problematiku brownfields. Letošní ročník bude zaměřen na severovýchodní část Moravskoslezského kraje, a to formou exkurzí do areálů bývalých černouhelných dolů. Účastníci si budou moci prohlédnout areál bývalého Dolu Dukla, připravovanou průmyslovou zónu u Dolu František, areál bývalého Dolu Barbora a také prostory po bývalém Dolu Jindřich v centru Ostravy, tzv. Jindřich Center. Součástí akce bude i krátká konferenční část spojená s obědem. Doprava bude zajištěna autobusem, na akci doporučujeme účastníkům obléci se neformálně.

Akce je určená především pro majitele brownfieldů a zástupce veřejné správy.

Účast na Brownfield Tripu je zpoplatněna 150 Kč (včetně DPH).

Pozvánka

Organizátor: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Asental Group

Trasa: Ostrava – Havířov – Horní-Suchá – Karviná – Ostrava

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2016, dle vyčerpání kapacity

Případné dotazy: Lenka Tichá, pevná linka 595 691 245, mobil 733 363 714, email: ticha@arr.cz