Brownfield trip 2017

Datum a čas:

7. září 20177:30 - 15:30

Místo konání:

MSK

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost dozvědět se více o možnostech revitalizace brownfieldů v našem kraji. Letošní ročník je věnován zámkům a historických objektům.

Budete mít možnost nahlédnout do prostor objektů, které již prošly částečnou či úplnou revitalizací, a nejsou veřejnosti běžně přístupny. Během komentované prohlídky s majiteli či jejich zástupci budete seznámeni s historií objektů, se způsobem i financováním jejich obnovy, s problémy, se kterými se potýkali. Konkrétně si budete moci prohlédnout zámek v Rychvaldu, Paskově, Fojtství v Kozlovicích a zámky ve Fulneku a v Bílovci. Na trase budeme projíždět i okolo zámku v Hukvaldech, který na svou obnovu stále čeká.

Účastníkům doporučujeme se na akci obléci neformálně, doprava bude zajištěna autobusem. Sraz všech účastníků v 7:15 před Agenturou pro regionální rozvoj, Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, kde bude přistaven autobus.

Program

Účastnický poplatek 150 Kč (vč. dph 21%) musí být uhrazen nejpozději do 1. 9. 2017. V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby.

Platební podmínky:

Účet vedený v Kč:   373791183/0300

IBAN:   CZ03 0300 0000 0003 7379 1183,  SWIFT:  CEKOCZPP

Adresa Banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Variabilní symbol:

Specifický symbol: datum konání akce, tedy 07092017

Poplatek se vrací pouze v případě:

  • Zrušení akce pořadatelem.
  • Storna přihlášky účastníka nejpozději 8 pracovních dnů před dnem konáním.                                                                    

Storno přihlášky účastníka 7 pracovních dnů přede dnem konání není možné akceptovat z provozních důvodů a objednateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence.

Přihlášením přes registrační formulář objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.