Daňové odpočty – financování inovací

Datum a čas:

14. listopadu 201613:30-16:00

Místo konání:

Ostrava

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektor: Miroslava Nováková – metodik finanční správy

Max. kapacita semináře: 15 osob

Pozvánka

Cena vč. DPH: 720 Kč / osoba. V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály, konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 8. 11. 2016 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž budete včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka méně než 7 dnů přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (14112016).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Zuzanu Bardoňovou, e-mail: bardonova@arr.cz, tel.: 595 691 266.

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.: 595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.