DATA A OBCHODNÍ MODELY DIGITÁLNÍ DOBY – ONLINE WORKSHOP

Datum a čas:

24. listopadu 202013:00 - 15:00

Místo konání:

ONLINE, MS Teams

Online Workshop s Petrem Benešem

DATA A OBCHODNÍ MODELY DIGITÁLNÍ DOBY

Žijeme v exponenciální době. Permanentní změna se stala novým normálem. Čas adopce nových technologií se nepočítá v letech, ale často jen v měsících. Mažou se rozdíly mezi odvětvími, do tradičních ekonomických sektorů vstupují zcela noví hráči. Hierarchické organizační struktury firem často přestávají sloužit svému původnímu účelu a stávají se brzdou flexibility, efektivity i kreativity.

Management mnoha firem je postaven před výzvu výrazně změnit existující obchodní model, zapojit nejen nové technologie a postupy do výroby i nabídky služeb, ale také oslovit zcela nové okruhy zákazníků a uzavírat doposud nemyslitelná partnerství. Z těch vznikají nové obchodní modely často založené na sdílení dat.

Data se stávají zlatem 21. století, mnozí však stále neví, jak je vytěžit ku prospěchu svému a svých zákazníků. Nejen na to se společně s Petrem Benešem podíváme.

 

Obsah workshopu:

  • Principy digitální ekonomiky
  • Proměny obchodních modelů firem
  • Využívání interních i externích dat
  • Data jako monetizační potenciál a nové zdroje příjmu
  • Cvičení, řízená diskuse a sdílení zkušeností

 

Petr Beneš

Spoluzakladatel 6D Academy, která pomáhá firmám i jednotlivcům adaptovat se na technologické a společenské změny. Věnuje se dopadům digitalizace nejen na svět byznysu a sociální prostředí, ale i tomu, jak současná civilizační revoluce proměňuje naše individuální zvyky a hodnoty. 

Kontaktní osobou pro dotazy ohledně workshopu je Adam Čermák, cermak@msid.cz, 770 125 764.

Odkaz pro online připojení k workshopu vám zašleme po přihlášení.