Environmentální minimum komplexně

Datum a čas:

2. března 20178:30 - 16:00

Místo konání:

Ostrava

Environmentální minimum komplexně je 1denní seminář, jehož cílem je poskytnout účastníkům aktuální a kompletní přehled v oblasti problematiky životního prostředí krok za krokem. Během semináře je kladen důraz na praktické příklady. Po skončení semináře účastníci mají možnost konzultací s lektorem. Seminář je určen pracovníkům malých a středních firem.

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava

Určeno pro: pracovníky malých a středních firem

Lektor: bude upřesněno

Po absolvování semináře účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Cena vč. DPH: Kč 1 100,- / osoba (V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě, drobné občerstvení a příp. konzultace s rektorem).

Obchodní podmínky: Platbu proveďte v období do 25. 2. 2017 na účet číslo: 373791183/0300. (V případě účasti více osob u jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezentace. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (02032017).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Tichou, e-mail: ticha@arr.cz, tel. 595 691 245