Financování inovací a daňové odpočty

Datum a čas:

5. května 201514:00-17:00

Místo konání:

Ostrava

Financování inovací a daňové odpočty – seminář, během něhož získáte přehled o možnostech financování inovací ve firmě včetně optimalizace daní, jestliže, realizujete inovační, nebo výzkumné projekty, nebo vzděláváte své zaměstnance.

Program:

  • 13:30 – 14:00 Prezence účastníků
  • 14:00 – 17:00
  • financování inovací
  • daňové odpočty
  • – na výzkum a vývoj
  • – na odborné vzdělávání zaměstnanců
  • – daňové ztráty

Během semináře bude kladen důraz na praktické příklady.

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektorka: Ing. Miroslava Nováková

Max. kapacita semináře: 15 osob

Cena vč. DPH: 714 Kč/osoba. V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě a příp. konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 27. 4. 2015 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (05052015).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Zuzanu Bardoňovou, e-mail: bardonova@arr.cz, tel.: 595 691 266 595 691 266.

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.: 595 691 222 595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.