Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

Datum a čas:

25. října 20188 - 12 hodin

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, Na Jizdárně 7, Ostrava

Jsou pro vás pojmy jako scientometrie, peer review, metodika 17+ úplně „španělskou vesnicí“ nebo tušíte, o co jde, ale ještě v tom nemáte moc jasno, případně si chcete trochu prohloubit to, co už víte?  Pak přesně pro vás je školení na téma Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací.

Na školení se zaměříme na tyto otázky:

  • Co je to scientometrie a jakým způsobem se používá?
  • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vědeckých výstupů – jaké výhody má peer review?
  • Jak a kdy budeme hodnotit dle Metodiky 2017+?
  • Dají se vůbec hodnotit dopady výstupů VaV na společnost?
  • Kolik přinese 1 Kč investovaná do výzkumu a vývoje a jak to spočítáme?
  • Jak se posunout výš v Innovation Scoreboardu?
  • Jak se v ČR hodnotí jednotlivé programy podpory VaV?

Školení zajišťuje lektorský tým firmy Alevia.

Školení je určeno pouze pro osoby trvale žijící nebo pracující v Moravskoslezském kraji.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Kateřina Klapcová, klapcova@msid.cz, 731 659 689

Registrace nejpozději do 23.10.2018.

Seminář je zdarma.

Školení je  financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracovním osobních údajů.