Invest More – Nová energie pro Moravskoslezský kraj

Datum a čas:

6. června 20178:30 - 13:00

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Ostrava

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj připravuje třetí ročník konference Invest MORE – Nová energie pro Moravskoslezský kraj. Záštitu této akci poskytli ministr financí Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Letošní téma je představení aktivit, které kraj společně s městem a ostatními partnery chystá pro podporu firem v kraji a nových investorů. V programu budou představena i možná řešení nedostatku pracovních sil pro firmu.

Partnery akce jsou společnost CTP Invest, Asental Group a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Program konference 

Cena: 1200 Kč vč. DPH / 43 EUR 

Registrace: do 31.5.2017

Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději do 1.6.2017. V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby. Po přijetí úhrady zasíláme daňové doklady na e-mail uvedený při registraci. Příjemce: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, DIČ CZ 47673168

Platební podmínky:

Účet vedený v EUR:   260565147/0300

IBAN:   CZ50 0300 0000 0002 6056 5147,  SWIFT:  CEKOCZPP

Účet vedený v Kč:   373791183/0300

IBAN:   CZ03 0300 0000 0003 7379 1183,  SWIFT:  CEKOCZPP

Adresa Banky: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Variabilní symbol:

Specifický symbol: datum konání akce, tedy 06062017

Poplatek se vrací pouze v případě:

  • Zrušení akce pořadatele.
  • Přeplnění kapacity konferenční místnosti, o čemž byste byli včas informováni
  • Storna přihlášky účastníka nejpozději 8 pracovních dnů před dnem konáním konference.                                                                    

Storno přihlášky účastníka 7 pracovních dnů přede dnem konání konference není možné akceptovat z provozních důvodů a objednateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence.

Přihlášením přes registrační formulář objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami dodavatele.

Kontaktní osoba: Zuzana Hajduková (hajdukova@arr.cz, 595 691 243, 773 760 996)