Konference Invest MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji

Datum a čas:

17. září 20188:30 - 15:15

Místo konání:

Trojhalí Karolina, K Trojhalí 3361/5, Ostrava

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnerskou společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s. připravují 4.0 ročník konference Invest MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském kraji s podtitulem DIGITALIZACE, AUTOMATIZACE A CO LIDÉ?

Záštitu poskytli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor města Ostravy Tomáš Macura.

POZVÁNKAPROGRAM KONFERENCE

Partnery akce jsou společnost ManpowerGroup s.r.o. a LMC s.r.o.

Cena 1.900 bez DPH    

Úhrada účastnického poplatku do 14 dní od přihlášení, nejpozději do 10. září 2018

V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby. Po přijetí úhrady zasíláme doklady na e-mail uvedený při registraci. Příjemce: Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, DIČ CZ47673168.

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní osoba: Svatava Ozdincová (ozdincova@msid.cz, 595 691 211)