Konference pro starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje

Datum a čas:

15. května 20198:30 - 13:00

Místo konání:

Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava

Zveme Vás na 14. ročník Konference pro starosty měst a obcí.

V letošním ročníku konference budou v rámci panelových diskusí představeny strategické záměry rozvoje Moravskoslezského kraje do roku 2027 a možnosti energetických úspor v obcích. Zástupci z ministerstev MPO a MŽP Vám představí dotační programy na podporu udržitelné energetiky v obcích.

Program konference

Registrace je možná do 3. května 2019.

Účast na konferenci je zdarma, počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.