Konference pro zástupce měst a obcí

Datum a čas:

4. března 20149-13

Místo konání:

Ostrava

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Martin Sikora a Agentura pro regionální rozvoj, a.s. uspořádali Konferenci pro starosty měst a obcí na téma Možnosti financování rozvoje měst a obcí.

Cílem konference bylo poskytnout aktuální informace o krajském Programu obnovy venkova a také o podpoře kraje v oblasti ekologizace lokálních topenišť. Bylo možné získat cenné informace o zbývajících dotačních možnostech v současném programovém období, včetně informace o přípravách na období 2014-2020. Během setkání byla také možnost se zapojit do mapování projektů, které by měly být financovány z EU v období 2014–2020.

V rámci mapování zjišťujeme, jaké projekty jednotlivé subjekty v kraji mají v plánu po roce 2013 realizovat. Mapování slouží k tomu, aby kraj mohl s národními orgány vyjednat přesné zacílení jednotlivých operačních programů a také k přípravě subjektů v kraji na nové prostředky EU. Byla možnost se setkat s pracovníky ARR a vyplnit své projektové záměry. Blíže viz leták a projektová fiše. 
Využili jste tuto možnost pro setkání se zástupci kraje a ARR, aby se i s Vašimi projekty počítalo?

  • Prezentace z konference
  • Fotogalerie
  • Tisková zpráva

Termín konání: 3. dubna 2013, 9.00 – 13.00
Místo konání: Ostrava, Hotel Imperial, Kongresový sál

Registrace byla možná do 26. března 2013, počet účastníků byl z kapacitních důvodů limitován.

Bližší informace: Svatava Ozdincová, ozdincova@arr.cz