Kyberbezpečnost

Datum a čas:

31. října 201612:00-16:00

Místo konání:

Ostrava

Vzdělávání je financováno v rámci projektu na podporu inovací, Smart akcelerátor RIS3 strategie (reg. čz. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294), a je zaměřeno pro zástupce firem zabývajících se inovacemi, výzkumem a vývojem.

Kyberbezpečnost:
Cílem školení je podat základní informace o kyberbezpečnosti (mj. v souvislosti s rozmachem Průmyslu 4.0) a seznámit účastníky s riziky a pravidly chování v kyberprostoru.

Co je to kybernetická bezpečnost

  • Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti (zejm. pro orgány veřejné správy, výzkumné organizace, VŠ, firmy)
  • Rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Jak se chovat v kyberprostoru
  • Přípravné kroky a implementace kybernetické bezpečnosti v organizaci
  • Kybernetická bezpečnost v cloudu

Lektor: Zuzana Duračinská (CZ NIC – zájmové sdružení právnických osob provozující mimo jiné interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT a od roku 2011 Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ)

Kontakt: klapcova@arr.cz