Management výzkumu, vývoje a inovací

Datum a čas:

6. prosince 20188 - 12 hodin

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, Na Jizdárně 7, Ostrava

Řídit výzkumnou organizaci jako firmu?! Utopie nebo nejlepší možný koncept řízení? Můžou spolu vůbec firmy a výzkumné organizace efektivně spolupracovat? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek se dozvíte na školení Management výzkumu, vývoje a inovací.

Na školení se zaměříme hlavně na tato témata:

  • Specifikace řízení výzkumné organizace
  • Spolupráce výzkumné organizace a aplikační sféry

Školení zajišťuje lektorský tým firmy Alevia.

Školení je určeno pouze pro osoby trvale žijící nebo pracující v Moravskoslezském kraji.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Kateřina Klapcová, klapcova@msid.cz, 731 659 689

Registrace nejpozději do 4.12.2018.

Seminář je zdarma.

Školení je  financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů