Marketingová strategie firmy – Marketingové inovace

Datum a čas:

18. června 201510:00-17:00

Místo konání:

Ostrava

Marketingová strategie firmy – Marketingové inovace – pomůže Vám s malými financemi získat více zákazníků a ukáže Vám, které marketingové nástroje fungují a za které je zbytečné platit. Speciálně pro malé podnikatele a živnostníky!

Během semináře bude kladen důraz na praktické příklady.

Program a medailonek přednášející

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektorka: Ing. Magda Čevelová, MBA – úspěšná marketingová poradkyně a lektorka, která se specializuje na malé firmy, živnostníky.

Max. kapacita semináře: 15 osob

Cena vč. DPH: 1 815 Kč / osoba. V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě a příp. konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 8. 6. 2015 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (18062015).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Lenku Tichou, e-mail: ticha@arr.cz tel.:  595 691 245 .

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.:  595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.