Moderní energetika a zpracování odpadů

Datum a čas:

10. října 201813:00 - 15:00

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava

 

V rámci inovační platformy Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Moderní energetika a zpracování odpadů Vás zveme na další setkání na téma Možnosti financování výzkumně-vývojových projektů v oblasti energetiky a životního prostředí z unijních programů, která se bude konat ve středu 10. října 2018 od 13.00 do 15.00 v objektu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s..

 

Program se bude skládat z přednášky Ing. Veroniky Korittové z Technologického centra AV ČR, která v kostce představí rámcový  program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a jeho dvě společenské výzvy Zajištěná, čistá a účinná energieOchrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny. Poté bude následovat přednáška Ing. Pavla Gruntoráda z  Ministerstva životního prostředí, který představí program Life s tím, že na závěr je naplánovaná diskuse.

Těšíme se na Vás!

 

Kontaktní osoba: Radim Duda, duda@msid.cz, 736 605 923

Registrace nejpozději do 4. října 2018.

Seminář je zdarma.

 

Inovační platforma je  financována z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů.