Národní konference Brownfieldy 2022: průmysl patří na brownfieldy

Datum a čas:

16. června 202210:30 - 17:00

Místo konání:

Dolní Vítkovice

V Ostravě se letos dočkáme hned dvou akcí s brownfieldovou tematikou. MSID se stala partnerem Národní konference Brownfieldy, konané každý rok na jiném místě v republice.

Staňte se součástí diskuze o budoucnosti dosluhujících průmyslových regionů a měst. Přijeďte 16. 6. 2022 do Ostravy na konferenci Brownfieldy.

Letošní ročník je věnován průmyslovému developmentu v udržitelné éře. Zástupci samospráv získají nejen inspiraci, ale především konkrétní podněty, jak řešit problém revitalizace brownfieldu na území své obce. Na jednom místě se tu potkají s odborníky ze soukromé a veřejné sféry i se zástupci investorů.

Program nabídne odborné přednášky, panelové diskuze i možnost sdílení zkušeností v rámci kulatých stolů. Doprovodný program letos zahrnuje také komentovaný brownfield trip po nejzajímavějších lokalitách v Ostravě a jejím okolí.

Registrace a program: https://www.kfbrownfieldy.cz/

Konference Brownfieldy je platformou pro dialog soukromé a veřejné sféry o rozvoji brownfieldových lokalit v ČR. Akci pořádá agentura CzechInvest, Asociace developerů a Kateřina Kubizňáková za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.