Podnikatelské minimum

Datum a čas:

13. dubna 20178:00 - 16:00

Místo konání:

Ostrava

Cílem semináře „Podnikatelské minimum“ je poskytnout základní poznatky potřebné pro zahájení a pro rozvoj již zahájené podnikatelské činnosti a pomoci těm, kteří chtějí začít nebo již začali podnikat, v praktické podnikatelské činnosti, přičemž jejich ambicí je dosažení dlouhodobě pozitivních výsledků ve vysoce konkurenčním prostředí.

Cena vč. DPH: Kč 1 150,- / osoba (V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě, drobné občerstvení a příp. konzultace s rektorem).

Obchodní podmínky: Platbu proveďte v období do 1. 4. 2017 na účet číslo: 373791183/0300. (V případě účasti více osob u jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezentace. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (13042017).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Tichou, e-mail: ticha@arr.cz, tel. 595 691 245