Popularizace a medializace VaV

Datum a čas:

6. září 20188 - 12 hodin

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, Na Jízdárně 7, Ostrava

Děláte opravdu dobrý výzkum, ale nikdo o něm neví? Potřebujete poradit s tím, jak propagovat vaše výsledky? Pokud ano, přijďte na školení Popularizace a medializace VaV, kde se dozvíte vše potřebné.

Na školení se zaměříme na tyto otázky:

  • Co je to science communication a jaké má nástroje?
  • Jak pracují jednotlivá média a jak k nim přistoupit?
  • Jak napsat dobrou tiskovou zprávu o výzkumu a vývoji?
  • Jak propagovat výzkumnou organizaci vůči veřejnosti?
  • Jako propagovat výzkumnou organizaci vůči potenciálním partnerům?
  • Jak propagovat Českou republiku jako místo podporující výzkum a vývoj?

Školení zajišťuje lektorský tým firmy Alevia.

Školení je určeno pouze pro osoby trvale žijící nebo pracující v Moravskoslezském kraji.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Kateřina Klapcová, klapcova@msid.cz, 731 659 689

Registrace nejpozději do 4.9.2018.

Seminář je zdarma.

Školení je  financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů.