Proinovační firma, aneb jak vytvořit inovační prostředí

Datum a čas:

21. dubna 20169:00-15:00

Místo konání:

Ostrava

Agentura pro regionální rozvoj pořádá seminář určený pro střední management firem. Dozvíte se, jak vytvořit a podporovat kreativní prostředí ve firmě, co stimuluje zaměstnance k tomu, aby jejich práce byla tvořivá, jak udržet chování zaměstnanců tvůrčí a přitom v kontrolovatelných mezích a mnoho dalšího potřebného k podnícení tvořivé a inovativní atmosféry ve firmě. Budete řešit věcně a prakticky konkrétní příklady.

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektor: Vojtěch Bednář – zkušený konzultant

Max. kapacita semináře: 17 osob

Cena vč. DPH: 1 250 Kč / osoba. V ceně jsou zahrnuty konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Pozvánka

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 15. 04. 2016 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž budete včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka méně než 7 dnů přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (21042016).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Zuzanu Bardoňovou, e-mail: bardonova@arr.cz, tel.: 595 691 266.

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.: 595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.