Řízení inovací ve firmách

Datum a čas:

8. listopadu 20188 - 12 hodin

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, Na Jizdárně 7, Ostrava

Inovace jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje firmy, organizace i celé lidské společnosti. To je obecně známý fakt, a přesto jsou pro někoho inovace stále děsivé! Přijďte se přesvědčit o opaku a poslechnout si návod na to, jak si s inovacemi poradit.

Na školení se zaměříme na tato témata:

  • Úloha inovací v současném podnikání
  • Strategické a operativní řízení inovací
  • Kritéria hodnocení pro inovační strategie
  • Hodnocení proveditelnosti inovační strategie
  • Ekonomická efektivnost inovací

Školení zajišťuje lektorský tým firmy Alevia.

Školení je určeno pouze pro osoby trvale žijící nebo pracující v Moravskoslezském kraji.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Kateřina Klapcová, klapcova@msid.cz, 731 659 689

Registrace nejpozději do 6.11.2018.

Seminář je zdarma.

Školení je  financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracovním osobních údajů.