Seminář ODPADY 2015 aneb „Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci“

Datum a čas:

28. dubna 20159:00-15:00

Místo konání:

Ostrava

Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný odpadovému hospodářství, který pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.

Cílem semináře je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí komplexní a aktuální informace o celé oblasti odpadového hospodářství (dále jen OH) měst a obcí, včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, o praktických řešeních hospodaření s odpady ve městech a obcích, informace o systému EKO-KOM, možnostech dotační podpory pro oblast OH či aktuální informace o odpadovém hospodářství vašeho kraje.

Na semináři vystoupí lektoři z řad Svazu měst a obcí ČR, Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., odborných firem a zástupci kraje, kteří mají praxi a zkušenosti v oblasti hospodaření s odpady měst a obcí.

Seminář je určen pro volené zástupce samospráv měst a obcí v kraji (starosty, starostky, místostarosty, místostarostky či jiné členy zastupitelstev, popř. pro pracovníky úřadů v oblasti samosprávy odpadového hospodářství), zejména pak pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí a měst v kraji.

Program

Místo konání: Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, 700 300 Ostrava – Zábřeh

Registrace je možná do 20. 4. 2015.

Účast na semináři je zdarma. Počet účastníků je z kapacitních důvodů limitován.

Za každou obec/město se mohou přihlásit max. 2 účastníci.

Bližší informace: Ing. Veronika Pytlíková, pytlikova@arr.cz