Seminář ODPADY 2016 aneb „Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci“

Datum a čas:

19. dubna 20168:45-14:15

Místo konání:

Ostrava

Srdečně Vás zveme na seminář věnovaný odpadovému hospodářství, který pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Daniela Havlíka ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s.

Cílem semináře je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí komplexní a aktuální informace o celé oblasti odpadového hospodářství (dále jen OH) měst a obcí, včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, o praktických řešeních hospodaření s odpady ve městech a obcích, informace o systému EKO-KOM a také o Plánu odpadového hospodářství MSK pro období 2016-2026.

Na semináři vystoupí jak náměstek hejtmana MSK pro životní prostředí, tak lektoři z řad Svazu měst a obcí ČR a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., kteří mají praxi a zkušenosti v oblasti hospodaření s odpady měst a obcí.

Seminář je určen výlučně pro volené zástupce samospráv měst a obcí v kraji (starosty, místostarosty a jiné členy zastupitelstev, popř. pro pracovníky úřadů v oblasti samosprávy odpadového hospodářství).

Program

Místo konání: Dům kultury Akord, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Registrace: již uzavřena. Pokud máte zájem se zaregistrovat jako náhradníci na seminář ODPADY 2016, zašlete zprávu na e-mail hajdukova@arr.cz. V e-mailu uveďte Vaše jméno a příjmení, zastupující obec nebo město, telefonní a e-mailový kontakt na Vás. Pokud se uvolní místo v registraci, budete e-mailem informováni o tom, že jste byl(a) na seminář ODPADY 2016 přihlášen(a).

Účast na semináři je zdarma.