Smart City seminář – eGovernment

Datum a čas:

2. září 20209:00 - 12:00

Místo konání:

MSID, Na Jízdárně 7/1245 Ostrava

Zajímá Vás, co to je Smart City? Je známkou chytrosti města nebo obce chytrá lavička? Urychlí pandemie koronaviru elektronizaci veřejného sektoru? Na tyto a další otázky se Vám pokusíme odpovědět v sérii seminářů se zaměřením na problematiku Smart City – tentokrát na téma eGovernment. 

Naše pozvání přijali:

PhDr. Aleš Pekárek – MMR, Vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů

Ing. Aleš Marousek – CRR, Ředitel odboru, Územní odbor IROP

Ing. Ondřej Kaplan – CRR, Vedoucí oddělení realizace, Územní odbor IROP

Mgr. Martin Štefka – Česká Spořitelna, poradce pro veřejný a neziskový sektor

Na semináři se dozvíte, jaké změny se týkají IROP v oblasti eGovernmentu v novém programovém období, jaké projekty budou podporovány a jaké bude jejich financování. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe.

Svou účast prosím potvrďte na mail burian@msid.cz.