Transfer technologií a komercializace výsledků vědy a výzkumu

Datum a čas:

27. září 20188 - 12 hodin

Místo konání:

Moravskoslezské Investice a Development, Na Jízrádně 7, Ostrava

Chcete úspěšně aplikovat výsledky své výzkumné práce do praxe? Víte, že transfer technologií s sebou přináší i spoustu právních povinností? Nevíte? A chcete se dozvědět? Pak se přihlaste se na školení Transfer technologií a komercializace výsledků vědy a výzkumu.

Na školení se zaměříme na tyto otázky:

  • Co je a co není transfer z pohledu hospodářské a nehospodářské činnosti?
  • Jak a proč komercializovat výstupy výzkumu a vývoje?
  • Jaký je právní rámec transferu technologií?
  • Co vědět o licenčních smlouvách?
  • Proč a jak zakládat spin-off společnosti?

Školení zajišťuje lektorský tým firmy Alevia.

Školení je určeno pouze pro osoby trvale žijící nebo pracující v Moravskoslezském kraji.

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba: Kateřina Klapcová, klapcova@msid.cz, 731 659 689

Registrace nejpozději do 25.9.2018.

Seminář je zdarma.

Školení je  financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294.

Informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů.