Úspěšná inovace

Datum a čas:

3. února 20158:00-16:00

Místo konání:

Ostrava

ÚSPĚŠNÁ INOVACE je 1denní seminář určený pro zástupce malých a středně velkých firem, které chtějí držet krok s konkurencí ve svém oboru, nebo získat náskok. Účastníci se dozvědí, jak rozpoznat svůj vlastní inovační potenciál, jaké jsou typy inovací, jak inovace ve firmě řídit, financovat.

Témata semináře:

  • Rozpoznání vlastního inovačního potenciálu (inovační proces, výhody a nevýhody inovačního projektu, inovační prostředí v ČR, mezinárodní komparace, metody rozpoznání inovačního potenciálu)
  • Inovační management (inovační strategie podniku, inovační metody, transfer technologií, ochrana duševního vlastnictví, technology Foresight)
  • Typy inovací (technické inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingové inovace)
  • Financování inovací (programy EU, jiné možnosti financování inovací)

Během semináře se účastníci seznámí s případovými studiemi.

Seminář je určen zástupcům malých a středních firem.

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektor: Ing. David Pawera

Max. kapacita semináře: 15 osob

Cena vč. DPH: 950 Kč/osoba. V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě a příp. konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 26. 1. 2015 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (03022015).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Zuzanu Bardoňovou, e-mail: bardonova@arr.cz, tel.: 595 691 266.

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.: 595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.