Zákon o veřejných zakázkách v praxi – novelizace a dopady evropských směrnic

Datum a čas:

7. dubna 20158:00-16:00

Místo konání:

Ostrava

Zákon o veřejných zakázkách v praxi – novelizace a dopady evropských směrnic je 1denní seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s technickou novelou zákona o veřejných zakázkách (z. č. 137/2006 Sb.) a informovat o připravovaném novém zákoně.

V rámci semináře se budeme kromě jiného zabývat změněnými limity, dopady nového občanského zákoníku na zadávání veřejných zakázek a také vlivy evropských zadávacích směrnic na práva veřejného investování, zejm. Směrnice 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Během semináře bude kladen důraz na praktické příklady. Po skončení semináře účastníci mají možnost konzultací s lektorem. Seminář je určen osobám se základními – středně pokročilými znalostmi v oblasti veřejných zakázek.

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava, 3. NP, místnost č. 304 (budova bez výtahu)

Lektor: Ing. Jiří Zapletal

Max. kapacita semináře: 15 osob (při tomto počtu účastníků je výuka efektivnější, je dán větší prostor všem účastníkům semináře)

Cena vč. DPH: 950 Kč/osoba. V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě a příp. konzultace s lektorem, drobné občerstvení.

Obchodní podmínky: Platbu proveďte do 31.3. 2015 na účet číslo: 373791183/0300. Potvrzení o platbě obdržíte v den konání semináře. (V případě účasti více osob z jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezence. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (07042015).

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Zuzanu Bardoňovou, e-mail: bardonova@arr.cz, tel.: 595 691 266.

Dotazy týkajících se vystavení faktury či potvrzení přijetí platby zodpoví účetní p. Bullová, tel.: 595 691 222, e-mail: bullova@arr.cz. Pracovníkům veřejné správy zasíláme fakturu do datové schránky v den konání kurzu.