Environmentální podpora

Pracujeme na zelenější budoucnosti kraje

Poptat službu

Podporujeme klimatickou odolnost regionu

Napomáháme regionu se zmírněním negativních dopadů klimatické krize a se zvýšením klimatické odolnosti.

Podporujeme adaptaci území na dopady klimatické změny i ochranu krajiny v závislosti na územním plánování. Usilujeme o zelené zadávání veřejných zakázek, koncept smart city a další kroky, které představují trvalou a dlouhodobou environmentální podporu kraje.

Environmentální podpora

Naše služby

Napomáháme s komplexním a především dlouhodobým řešením dopadů klimatické krize. Navrhujeme a realizujeme opatření, díky kterým jim lze efektivněji předcházet a snáze se vypořádat se škodami, které způsobují.

Více

Vytváříme interaktivní databázi klimatických opatření a navrhujeme jejich ideální kombinaci pro co nejlepší vliv na zvýšení klimatické odolnosti. Podporujeme udržitelné investice a zásady tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Napomáháme při naplňování adaptačních a rozvojových strategií, zpracováváme „climate proofing“ a edukujeme veřejnost i instituce o potřebách zmírnění klimatické krize.

Naše aktivity

Spolupracujeme na projektech (např. LIFE COALA), které bojují za zelenou budoucnost kraje a posilují jeho klimatickou odolnost. Prezentujeme příklady dobré praxe a šíříme povědomí o možnostech adaptace regionu.

Více

Realizujeme pilotní a demonstrační aktivity, které jsou ideálním vzorem pro další projekty obdobného zaměření. Poskytujeme důležité informace o regionu, které slouží jako podklady pro přípravu a realizaci konkrétních adaptačních opatření. Jsme aktivní na sociálních sítích, kde vzděláváme obyvatele regionu v otázkách klimatické změny a aktivně je zapojujeme do našich činností.

Formulář

Hledáte ideální lokalitu pro svou činnost nebo byste rádi nabídli vlastní plochu k dalšímu rozvoji? Specifikujte své požadavky či nabídku v našem formuláři. Společně najdeme vhodný pozemek a nevyužitou plochu probudíme k životuVyplnit formulář