Služby pro firmy

Podnikejme společně a investujme smysluplně

Poptat službu

Podporujeme projekty, které rozvíjejí region

Usilujeme o rozvoj podnikatelského potenciálu Moravskoslezského kraje, který nabízí ideální podmínky pro investice

Zajišťujeme a koordinujeme využití volných ploch, dbáme přitom i na klimatickou odolnost budoucích lokalit. K dílčím službám přistupujeme tak, aby se navzájem doplňovaly a společně tvořily jeden smysluplný celek.

Služby pro firmy

Marketing

Zprostředkujeme nejen vhodnou plochu pro investici, ale zajistíme i veškerou komunikaci mezi krajem, veřejností a investory. Propagujeme kraj tam, kde to má smysl.

Více

Vyhledáváme investiční příležitosti a napomáháme s jejich realizací. Nastavujeme komunikaci mezi investory, subjekty i veřejností a usnadňujeme jejich propojení a nastavení oboustranně výhodné spolupráce. Představujeme kraj na významných investičních veletrzích a propagujeme jej jako oblast ideální pro realizaci podnikatelským záměrů, oblast s výrazným rozvojovým potenciálem.

Brownfields

Mapujeme a reagujeme na problematiku brownfields v regionu. Prezentujeme tyto plochy jako místa s obrovským potenciálem pro podnikání.

Více

Analyzujeme možnosti rozvoje vybraných brownfields a připravíme veškeré potřebné podklady pro kroky vedoucí k revitalizaci a regeneraci území – studie příležitostí, zastavitelnosti území apod. Poskytujeme dotační poradenství a nabízíme komplexní projektové řízení. Pomocí workshopů zapojujeme do návrhů o znovuvyužití brownfields i studenty a hledáme společně nejlepší využití poskytnuté plochy.

Investice

Řídíme přípravu i realizaci investic, zajišťujeme vše potřebné od analýzy plochy přes nezbytné dokumenty a dotační poradenství po naplnění investičních záměrů.

Více

Zajistíme analýzu rozvoje prostředí, včetně studie příležitostí, proveditelnosti či zastavitelnosti území. Vyhledáme vhodné dotační zdroje pro celý projekt a dohlédneme na jejich správné a rovnoměrné čerpání. Pro firemní sektor a municipality realizujeme odborné konference a semináře, pomáháme s komunikací mezi firmami, veřejným sektorem i dalšími zainteresovanými subjekty.

Environmentalní podpora

Snažíme se snižovat dopady klimatické krize a podporovat zelené zadávání veřejných zakázek i udržitelné investice. Usilujeme o klimatickou odolnost a soběstačnost v rámci celého regionu.

Formulář

Hledáte ideální lokalitu pro svou činnost nebo byste rádi nabídli vlastní plochu k dalšímu rozvoji? Specifikujte své požadavky či nabídku v našem formuláři. Společně najdeme vhodný pozemek a nevyužitou plochu probudíme k životuVyplnit formulář