Investice

INVESTICE

Představujeme a nabízíme kraj jako příznivé místo pro investice a podnikání novým zahraničním i tuzemským investorům. Poskytujeme after care služby již fungujícím firmám.

V oblasti služeb pro stávající a potenciální investory

 • Zájemcům o investici nabízíme vhodné lokality k podnikání
 • Mapujeme  aktivity a potřeby firem na území Moravskoslezského kraje
 • Vytváříme a spravujeme vlastní databáze (průmyslové zóny, rozvojové plochy, brownfields, developerské projekty
  a kancelářské prostory)
 • Představujeme kraj na prezentačních akcích a veletrzích u nás i v zahraničí
 • Realizujeme odborné konference pro firemní sektor, pravidelná setkání vedení MSK s regionálními podnikateli a tematické semináře
 • Analyzujeme dodavatelské sítě dle lokality a odvětví

 

 Nabídka kanceláří  Průmyslové zóny  Rozvojové plochy  Brownfieldy
 35 lokalit v 10 městech  41 lokalit napříč krajem  82 lokalit  168 brownfieldů
 Více než 65 000 m2  300 ha volných ploch  Téměř 1 000 ha  Různorodé možnosti využití
 Kanceláře od 500 m2  Soukromé a veřejné  Nabídka 41 měst a obcí  Soukromé a veřejné

 

 

 

 

Podporujeme regeneraci a znovuvyužití brownfields

 • Zapojujeme se do projektů řešících problematiku brownfields (projekt LUMAT)
 • Pomáháme vlastníkům hledat řešení pro revitalizaci brownfieldů, včetně možností financování
 • Nabízíme brownfieldy zájemcům o investování v kraji
 • Organizujeme odborné exkurze na brownfieldech
 • Spravujeme web brf.msk.cz k problematice brownfield a propagujeme brownfieldy na facebooku

 

Více informací Vám poskytne:
Mgr. Monika CHOBOTOVÁ, Ph.D.
vedoucí oddělení investic
chobotova@msid.cz
tel.: 595 691 230
GSM: 734 259 624

 

Back to Top