Investice

INVESTICE

Představujeme a nabízíme Moravskoslezský kraj jako příznivé místo pro investice a podnikání novým zahraničním i tuzemským investorům. Poskytujeme after care služby již fungujícím firmám.

 

V oblasti služeb pro stávající a potenciální investory:

 • Zpracováváme pro investory nabídky podnikatelských nemovitostí v Moravskoslezském kraji.
 • Připravíme na míru informace o regionálním podnikatelském prostředí včetně možných investičních pobídek.
 • Mapujeme  aktivity a potřeby firem na území kraje a vytváříme odborné studie.
 • Rozvíjíme podnikavost v kraji a poskytujeme podporu řemeslníkům.
 • Zpracováváme studie využitelnosti nebo zastavovací studie.
 • Vytváříme a spravujeme vlastní databáze (volné plochy, brownfields a kancelářské prostory).
 • Hledáme vhodné finanční nástroje pro investiční záměry (dotační tituly, úvěr JESSICA, atd.).
 • Účastníme se tematických veletrhů a umožňujeme propagaci regionálním podnikům.
 • Realizujeme odborné konference a semináře pro firemní sektor a municipality.
 • Poskytujeme odbornou asistenci municipalitám při zavádění konceptu Smart City.
 • Podílíme se na tvorbě krajských a národních strategických dokumentů.

CTOffice Park

Mezinárodní strojírenský veletrh

Důl Staříč

V oblasti regenerace a znovuvyužití brownfields:

 • Zapojujeme se do projektů řešících problematiku brownfields (projekt Lumat financovaný z Operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a z rozpočtu Moravskoslezského kraje).
 • Pomáháme vlastníkům hledat řešení pro revitalizaci brownfieldů, včetně možností financování.
 • Nabízíme brownfieldy zájemcům o investování v kraji.
 • Organizujeme odborné exkurze na brownfieldech.
 • Mapujeme brownfieldy v Moravskoslezském kraji a vedeme jejich regionální databázi.
 • Spravujeme web brf.msk.cz k problematice brownfield a propagujeme brownfieldy na facebooku.

Vodárenská věž v Opavě před revitalizací

Vodárenská věž v Opavě po revitalizaci

Webová stránka k problematice brownfieldů

Více informací Vám poskytne:

Ing. Patrik HRONEK
vedoucí investic
+420 602 712 225
hronek@msid.cz
 

Back to Top