Podnikatelské minimum

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Podnikatelské minimum

Kdy: 7. 1. 2015, 8:00-16:00
Kde: Ostrava

Cílem semináře "Podnikatelské minimum" je poskytnout základní poznatky potřebné pro zahájení a pro rozvoj již zahájené podnikatelské činnosti a pomoci těm, kteří chtějí začít nebo již začali podnikat, v praktické podnikatelské činnosti, přičemž jejich ambicí je dosažení dlouhodobě pozitivních výsledků ve vysoce konkurenčním prostředí.

Cena vč. DPH: Kč 1 150,- / osoba (V ceně jsou zahrnuty vzdělávací materiály v elektronické podobě, drobné občerstvení a příp. konzultace s rektorem).

Obchodní podmínky: Platbu proveďte v období do 29. 12. 2014 na účet číslo: 373791183/0300. (V případě účasti více osob u jedné instituce lze provést platbu jednou souhrnnou částkou za všechny osoby). Poplatek se vrací pouze v případě zrušení semináře pořadatelem nebo přeplnění kapacity přednáškové místnosti, o čemž byste byli včas informováni. V případě, že se nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradníka, který se ohlásí u prezentace. Storno přihlášky účastníka 3 pracovní dny přede dnem konání semináře není možné akceptovat z provozních důvodů a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek v plné výši.

Jako variabilní symbol uveďte své IČ, jako specifický symbol uveďte datum konání semináře (07012015).

Místo konání: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, Ostrava

V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Tichou, e-mail: ticha@arr.cz, tel. 595 691 245

Back to Top