Veřejná podpora ve vědě a výzkumu

POHO 2030

Unikátní transformační program pro území
mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou

Invest MORE

Reprezentujeme investiční prostředí
Moravskoslezského kraje

Bronwfieldy

Vraťme brownfieldům znovu život

Veřejná podpora ve vědě a výzkumu

Kdy: 14. 12. 2016, 8:30-13:30
Kde: Ostrava

Cílem této vzdělávací aktivity je přispět k prohloubení znalostí veřejné podpory ve vědecko-výzkumných institucích, které při realizaci svých projektů stále častěji narážejí na problematiku veřejné podpory. Účelem je vyvarovat se zbytečných sankcí za porušení podmínek veřejné podpory.

Obsah:

 • Základní aspekty veřejné podpory VaVaI dle práva EU – Rámec pro státní podporu VaVaI, Nařízení 651/2014 o blokových výjimkách
 • Legislativní prameny a vztahy mezi nimi
 • Definice veřejné podpory, základní znaky
 • Podmínky poskytnutí veřejné podpory
 • Výzkumná organizace – pojmové znaky
 • Zdroje právní úpravy VaVaI a vztahy mezi jednotlivými předpisy
 • Zákon č. 130/2002 Sb., rozpočtová pravidla – vztah
 • Další předpisy ovlivňující veřejnou podporu
 • Veřejná správa VaVaI
 • Státní podpora VaVaI  v ČR – ZPVV
 • Pojmy
 • Předmět podpory  - podpora účelová a podpora institucionální
 • Způsob poskytnutí podpory
 • Míra a výše podpory
 • Právní základ poskytnutí podpory
 • Veřejná soutěž ve VaVaI
 • Realizace projektu
 • Výsledky řešení projektu
 • Porušení pravidel
 • Informování veřejnosti o poskytování podpory VaVaI
 • Rozpočtová pravidla
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Nevyplacení dotace, Řízení o odnětí dotace
 • Moderní trendy v oblasti VaVaI

Lektor: Kusáková (TAČR)

Přihlášení: na emailu klapcova@arr.cz

Kontakt: klapcova@arr.cz

Přihlášení na akci

Registrace byla ukončena

Back to Top