Nabídka ploch

Od zelené louky po zelenou pro investory

Hledám nebo nabízím

Vyberte si plochu, využijte její potenciál a dejte svému projektu zelenou.

Oživme společně brownfields v kraji a ukažme, že investice v regionu má smysl.