Britský den v Moravskoslezském kraji

4. ledna 2018

Britská obchodní komora si Vás dovoluje pozvat na Britský den v Moravskoslezském kraji, který se bude konat 18. ledna 2018. Jedná se o celodenní přednáškovou a networkingovou akci pro představitele malých a středních podniků z Moravskoslezského kraje.

Hlavním cílem přednáškové části Britského dne je nabídnout pozvaným firmám zajímavé náměty pro zlepšení a zefektivnění jejich podnikání a to formou prezentací, diskuzí či ukázek realizovaných projektů v různém podnikatelském prostředí. Dále je naším zájmem představit trh Velké Británie coby přední evropské ekonomiky a rovněž i představit aktivity Britské obchodní komory v ČR. Všechny prezentace v rámci přednáškového programu budou pouze v českém jazyce.

Celá akce je pod záštitou Moravskoslezského kraje, města Ostravy a je podpořena významnými subjekty, jako jsou Oddělení obchodu a investic Britského velvyslanectví, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agenturou pro regionální rozvoj a Krajskou hospodářskou komorou.

Pozvánka na akci.