Brownfieldům v MSK se dostalo větší podpory

7. dubna 2021

MSID analyzovala úspěšnost obcí při žádání o dotace na brownfieldy. A jak si obce vedly v loňském roce oproti létům 2018 a 2019?

V druhé polovině roku 2020 byla zpracována analýza, která řešila neúspěšnost obcí z MSK při žádání o dotace na brownfieldy. K získání dat přispěly i samotné obce, z jejichž zpětné vazby vyplynula řada překážek, problémů a příčin, kvůli kterým neuspěly.

Následně byla analyzovaná data společně s navrhovanými opatřeními představena patřičným institucím s cílem zvýšit úspěšnost moravskoslezských obcí.

Stejný přístup jsme aplikovali na data za rok 2020 a zjistili jsme, že úspěšnost obcí vysoce vzrostla a výše podpory pro obce v MSK je mnohonásobně vyšší. Brownfieldy pro podnikatelské využití byly oproti předchozím výzvám podpořeny o více něž 47 mil. Kč a brownfieldy pro nepodnikatelské využití dokonce o více než 114 mil. Kč.

Znatelná změna nastala také u programu na tvorbu studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Oproti předchozí výzvě, ve které z MSK nežádal nikdo, byly tentokrát podpořeny oba MSID vybrané brownfieldy.

„Velmi mě těší, že úspěšnost obcí z MSK při žádání o dotace na brownfieldy roste, a může tak být inspirací pro další obce, které třeba v minulosti neuspěly nebo o této formě financování zatím neuvažovaly. My v MSID jsme odhodláni našim obcím i nadále pomáhat, takže pokud si s nějakým brownfieldem nevíte rady, ozvěte se nám“ okomentovala Lenka Zdařilová specialistka pro brownfields v MSID.