Cesta do Edinburghu ukázala nové možnosti pro využití bývalých dolů na území Moravskoslezského kraje

26. září 2019

Stejně jako v Moravskoslezském kraji, řešili ve skotském regionu Fife to, jak revitalizovat uhelné doly, které přestaly sloužit svému účelu, tedy těžbě uhlí. V polovině září proto zaměstnanci krajské společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) podnikli do Edinburghu cestu, aby načerpali tamní zkušenosti a mohli je uplatnit v rámci projektu POHO2030. Ten řeší revitalizaci a nové využití bývalé hornické krajiny v trojúhelníku měst Karviná, Havířov a Orlová.

Jeden z   plánovaných projektů, se kterým se v  Edinburghu pracovníci MSID seznámili, je revitalizace největšího povrchového dolu Westfield v Anglii. Důl byl zaplaven a na hladině nově vzniklého jezera a částečně i břehu bude vybudována fotovoltaická elektrárna a také spalovna odpadu na principu plynové pyrolýzy.  Mimo fotovoltaickou elektrárnu a spalovnu odpadu se v prostorách bývalého dolů budou realizovat i další navazující aktivity, jako například skleníky na pěstování zeleniny. Takto vznikne ucelený komplex Energy Parku. I další doly v této oblasti procházejí revitalizací. Některé jsou zalesněny, jiné využívány jako energetická centra nebo pro volný čas.

Zaměstnanci MSID navštívili také zástupce regionu regionu Fife.  Tento region byl zhruba do 60 let, stejně jako MSK, hornický kraj. Útlumem těžby si region prošel v 90. letech a v současné době stále probíhá regenerace oblasti a resocializace. Region Fife se zaměřil mimo rekultivaci krajiny na rekvalifikaci bývalých zaměstnanců v hornictví a také na změnu myšlení ostatních skupin obyvatelstva. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u programu „Social/Culture enterprise“, který byl určen pro studenty a měl povzbudit děti k podnikání. Klíčová fáze pro nastartování rozvoje kraje, mimo resocializačních programů, byla podpora malých a středních podnikatelů, které nahradily velké firmy a mohly tak zaměstnat bývalé důlní pracovníky. Podpoře podnikání se v regionu Fife věnuje také společnost Rennuables Innovation Centre, která je  vlastněná krajem a je zodpovědná za investování a rozvoj kraje. Jejím klíčovým projektem je stavba větrných turbín a konstrukce a rozebírání ropných off-shore rafinérií. Rovněž se stejně jako Moravskoslezský kraj zabývá využitím vodíku. 

„V Edinburghu jsme také navštívili společnost Gravitricity, u které vidím potenciál pro další spolupráci. Tento startup má unikátní technologii na uchování energie, která je ideálně vhodná do podmínek těžebních šachet bývalých dolů. Společnost Gravitricity chce v následujících 3 letech vybudovat 3 prototypy jejich technologií a my jí můžeme nabídnout vhodný prostor právě v lokalitě pohornické krajiny“, řekl Lukáš Adámek, vedoucí rozvojových projektů MSID. 

„MSID realizuje projekt POHO2030, který je zaměřený na revitalizaci bývalé hornické krajiny už více než rok. V první fázi jsme připravovali analýzu a koncepci celého území. Nyní jsme právě v etapě přípravy konkrétních projektů a určování směru budoucího využití krajiny. Podívat se do Edinburghu, kde jsou již v podobném projektu dále, bylo velmi přínosné. Opět se nám ale potvrdilo to, že je potřeba mít vizi budoucí činnosti, nebát se odvážných nápadů a to, že základem každé činnosti jsou lidé“, dodal ředitel MSID, Tomáš Kolárik.