Chytřejší kraj – Mezinárodní konferenci a Brokerage Event 2017 navštívilo téměř 300 účastníků

6. října 2017

Chytrá řešení v oblasti veřejného osvětlení, energeticky soběstačné bydlení  či telemedicína a mnoho dalšího prezentovali experti 5.10.2017, na akci Chytřejší kraj – Mezinárodní konference a Brokerage Event 2017. Na akci se sešlo téměř 300 účastníků, kteří si přišli poslechnout prezentace, jak od českých odborníků, tak také od expertů zahraničních.

„Moravskoslezský kraj podporuje chytrá řešení, nejen touto konferencí či soutěží o nejlepší chytrá řešení. Chceme se vytvářet nejlepší příklady využití ICT technologií a inovací a šetřit s jejich pomocí obyvatelům kraje čas a peníze a současně zvyšovat kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Chytré technologie jsou budoucnost, k níž máme nakročeno“, řekl náměstek pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka, který na konferenci představil koncept chytrého regionu. 

Zahraniční zkušenosti v oblasti chytrých řešení představili dva řečníci, a to prof. Hiroaki Nishi z univerzity Keiko v Tokiu a Lennart Svensson ze Švédska. Ten představil přístup ke smart cities  ve švédském regionu Skane, kde se chytrá řešení se realizují zejména přes společné aktivity oborových klastrů a měst a tato řešení se zaměřují zejména na zdravotnictví, výrobu potravin a ochranu životního prostředí.

Ani čeští odborníci nezaostali za zahraničím a připravují zajímavé projekty. Jedním z nich byl doc. Miroslav Vozňák z VŠB – TU Ostrava. Ten se svým týmem pracuje na pokrytí Ostravy signálem sítě Internetu věcí (IoT).  Jedná se otevřenou sít s velkým dosahem a extrémně nízkými energetickými nároky. Síť bude využívána i v rámci projektu Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK regionu, který byl jedním z vítězných projektů v soutěži o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje. „Jsem velmi rád, že jsem mohl prezentovat výsledky dlouhodobé práce našeho týmu. Konference nám přinesla konkrétní nabídky na spolupráci, přičemž dvě jsou ze zahraničí“, zhodnotil konferenci doc. Vozňák.

Podporou rozvoje inovací v oblasti chytrých řešení se zabývá i Centrum podpory inovací (CPI). Dokladem toho je, že na konferenci prezentoval Radim Malinowski, který představil vývoj IoT senzoriky a nástroje pro Smart Facility Management. „Pan Malinowski je vítězem 3. ročníku GREEN LIGHT akcelerátoru – programu CPI na podporu podnikání, který pomáhá nastartovat nadějné podnikatelské záměry.  Je to hezká ukázka propojování rozvoje smart city řešení s podporou podnikání u mladých lidí“, řekl Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO.

Mimo konferenční části mohli účastníci navštívit i výzkumná centra při VŠB – TUO a zúčastnit se dvoustranných jednání. Jednání měly firmy předem dohodnuty a jejich cílem bylo navázání obchodní spolupráce nebo realizace společných projektů. „Považuji tuto možnost společných jednání za jedinečnou. Vždyť kde jinde se mohou firmy, výzkumné instituce či školy potkat se 70 partnery z celé Evropy na jednom místě. Celkem se v odpoledních hodinách uskutečnilo 120 jednání a ta byla nadmíru úspěšná. Již nyní víme, že přímo na akci bylo uzavřeno několik dohod o spolupráci,“ řekla Natálie Šitavancová, ředitelka Krajské hospodářské komory, která se ve spolupráci s partnery sítě Enterprise Europe Network na akci podílela.

Akci společně pořádali Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora MSK a Centrum podpory inovací – VŠB TUO.