Dnes byl vyhlášen 4. ročník soutěže Lady Business 2019

10. dubna 2019

Moravskoslezský kraj už počtvrté vyhlašuje soutěž Lady Business. Kraj tak chce podpořit ženy, které jsou něčím výjimečné. V minulém roce byly oceněny podnikatelky a zástupkyně neziskového sektoru, letos kraj vyhlašuje zbrusu nové kategorie. Titul Lady Business získají manažerky a talentované studentky.

„Uvědomujeme si, že je směřování našeho regionu nejen v rukou aktivních podnikatelů či manažerů, důležitá je i nastupující generace. Proto je skvělé, že letos oceníme také výjimečné studentky. O titul se mohou přihlásit studentky denního studia střední nebo vysoké školy v našem kraji. Samozřejmě hledáme osobnost, která se věnuje nějaké zajímavé činnosti nebo dosáhla v libovolné oblasti výjimečných výsledků. Například se může podílet na zajímavém projektu, organizovat významnou akci nebo dokonce sama podnikat,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Do soutěže Lady Business se mohou hlásit i úspěšné manažerky. Tato kategorie je určena všem ženám z Moravskoslezského kraje, které více než 2 roky vykonávají manažerskou funkci ve středním nebo vyšším managementu a vedou tým o 5 a více lidech. Podmínkou je, aby byly zaměstnány ve firmě se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.

Přihlášky a nominace je možno vyplňovat od 10. dubna do 22. září elektronicky na stránkách www.ladybusiness.cz. Vítězky bude vybírat pětičlenná komise podle předem daných kritérií. Těmi jsou v případě manažerky například profesní kariéra, přínos pro danou firmu a společnost či využití moderních metod řízení.  V kategorii výjimečná studentka se bude hodnotit zejména osobitý příběh studentky v cestě za úspěchem, se kterým se do soutěže přihlásila. Slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků je plánovaný na podzim tohoto roku.                

Soutěž z pověření kraje organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). „Také letos soutěžící odměníme hodnotnými cenami. Všem soutěžícím nabídneme vzdělávací kurz v oblasti osobního rozvoje. Hlavní cenou pro vítězky obou kategorií je pak finanční částka ve výši 100 tisíc korun. Peníze jsou určeny na vzdělávání a osobní image a část odměny pak vítězka přidělí na vybraný veřejně prospěšný projekt či znevýhodněné osobě například na nákup rehabilitačních pomůcek,“ řekl ředitel MSID Tomáš Kolárik.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.ladybusiness.cz, případně je poskytne Hana Šandová, sandova@msid.cz, 731 653 527.