Dotace na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví

20. července 2017

Dnešním dnem byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Dotace je určena obcím a krajům, ležícím na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) nebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“.

Cílem programu je přeměna zastaralých a nevyužívaných areálů do 10 ha ve veřejném vlastnictví na průmyslové a podnikatelské plochy, které mohou být dále nabízeny pro využití soukromým investorům. Výzva je kolová, na první kolo je alokováno 100 mil. Kč, v dalších letech se přepokládá navýšení alokace. Ukončení předkládání žádostí je do 20. 10. 2017.

Více informací na stránkách vyhlašovatele výzvy www.mpo.cz