Dotazník POHO2030

25. června 2020

Spustili jsme dotazníkové šetření a chceme zjistit, jak obyvatelé Moravskoslezského kraje vnímají místo POHO2030. Jaké jsou jejich představy o proměně tohoto území, případně jak by se do ní chtěli zapojit. Na rozběhnutí celého procesu proměny potřebujeme znát výchozí stav.

Zajímá nás názor lidí z území, lidí, kteří zde opravdu žijí a mají k tomu co říct. Jednotlivé aktivity komplexního programu POHO2030 pak budeme postupně představovat.

Do šetření je možné se zapojit v průběhu června a července, výsledky budou zveřejněny v září 2020 na www.poho2030.cz

Online dotazník je k dispozici na www.poho2030.cz/dotaznik-poho/