Firmy mohou využít krajské finance na podporu stáží studentů a žáků

16. dubna 2019

Moravskoslezský kraj také letos podpoří stáže studentů ve firmách. Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. Termín pro podávání žádostí poběží od 13. 5. do 28. 6. 2019. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 6. 2019 a musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2020. Po kampani Řemeslo má respekt, projektu duálního vzdělávání a krajských stipendií se jedná o další program na podporu zaměstnanosti absolventů v našem kraji.

Cílem tohoto programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Podpora je opět zaměřena pro studenty vybraných oborů na středních a vysokých školách. Maximální výše dotace na jednoho žadatele může dosáhnout až 300 tisíc Kč a nejvyšší uznatelné mzdové náklady na studenta činí 110 Kč na hodinu. Bližší informace a podmínky programu naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje zde.