Firmy mohou žádat o finance na stáže žáků a studentů

28. února 2018

Od 31. 3. 2018 do 30. 4. 2018 mohou firmy opět žádat o dotaci v programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. V rámci tohoto programu může firma získat až 300.000 korun na mzdové náklady na žáka/studenta a mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora, který vykonává odborný dohled nad žákem/studentem.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Žadatelem může být firma se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.

Podrobnější podmínky naleznete na webu Moravskoslezského kraje.