Firmy z Bruntálska a Rýmařovska se sešly s vedením kraje

5. května 2017

Ve čtvrtek čtvrtého května proběhlo další setkání zástupců firem tentokráte z Bruntálska a Rýmařovska s vedením Moravskoslezského kraje. Diskutovalo se o aktuálních problémech a potřebách daných regionů.

Vedení kraje představilo plány rozvoje celého Moravskoslezského kraje. Dalšími tématy byla technická infrastruktura, zlepšení dopravní dostupnosti a proaktivní podpora cestovního ruchu. O tom, že severozápad kraje nezůstane pozadu ani v podpoře rozvoje cestovního ruchu svědčí i slova náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje o nově plánovaných strategických projektech zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a přilákání dalších turistů do Jesenicka.

Mezi vystupujícími byl i starosta města Bruntál, Petr Rys, který vyzdvihl spolupráci města s krajem. „Dalšími kroky v prohloubení dobrých vztahů mezi městem a Moravskoslezským krajem vidím v otevření Podnikatelského inkubátoru v Bruntále a jeho součinnosti s nově vznikajícím Moravskoslezským inovačním centrem,“ dodal starosta města.

 „Chtěla bych ocenit aktivní přístup vedení města v komunikaci nejen s krajem, ale i s místními firmami, o čemž svědčí i flexibilita vedení města v řešení jejich konkrétních požadavků,“ dodala ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.

 

V rámci diskuse vystoupil mj. i jednatel společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. Svatopluk Máj:  „Společnost trápí dlouhodobé průtahy spojené se změnou územního plánu, které znemožňují další rozvoj firmy. V případě kdyby se podařilo získat změnu územního plánu, firma by mohla realizovat výstavbu nové haly a přijmout dalších 100 zaměstnanců, které je ochotna dopravit až z odlehlé  Osoblahy.“ Dále podotkl, že pro jejich obchodní partnery by uvítal možnost využití Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které v současné době z důvodu chybějících linek nemohou využívat.

Hejtman kraje zdůraznil nutnost propojení odlehlejších částí regionu s ostravskou aglomerací, a zároveň upozornil na význam letiště. „Letiště Leoše Janáčka považuji za vstupní bránu na území Moravskoslezského kraje. Usilujeme o nové letecké spoje a do budoucna plánujeme zaměřit aktivity letiště i pro nákladní dopravu.“

K problematice rozvoje podnikatelských aktivit v daném regionu vystoupil i starosta města Rýmařova Petr Klouda: „Nabízíme v průmyslové zóně volné plochy za cenu 25Kč/m2, ale bohužel ani tato nízká cena neláká nové firmy do zóny.“ Dále poukázal na odliv obyvatel z města, což je problematika, která trápí celý Moravskoslezský kraj, a je to jeden z hlavních priorit, které chce vedení kraje aktivně řešit.