Hejtman kraje diskutoval se zástupci firem ve Frýdku-Místku

3. března 2017

Záměry nového vedení kraje při podpoře podnikání, plán města Frýdku-Místku na vybudování průmyslové zóny v areálu bývalých válcoven v Lískovci, ale hlavně názory a podněty zástupců firem – to byly hlavní body další Snídaně s firmami, která se konala ve Frýdku-Místku.

Hejtman Ivo Vondrák představil firmám aktivity, kterými kraj bude podporovat podmínky pro podnikání v kraji. „Firmy, které již v kraji působí, jsou pro nás klíčové. Jedním z hlavních kroků, které pro ně chceme udělat, je debyrokratizace a zjednodušení jejich komunikace s veřejnou správou,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Bližší informace k záměru města Frýdek-Místek vybudovat průmyslovou zónu na brownfieldu v Lískovci poskytnul primátor Michal Pobucký. „Jednáme o odkupu pozemků bývalé válcovny s vlastníkem, společností ArcelorMittal,“ řekl primátor. „Následně chceme i s využitím dotačních programů vybudovat průmyslovou zónu o rozloze více než 5 hektarů,“ doplnil.

Stejně jako loni se v diskuzi nejvíce řešil nedostatek pracovních sil v technických oborech, došlo také na stěhování hlavně mladých lidí z kraje. „Musíme dát mladým lidem možnost zajímavého pracovního uplatnění a také je motivovat, aby zakládali svoje firmy. Když člověk dostává zajímavou práci, nemá tendenci utíkat,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Pravidelná setkávání připravuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím své Agentury pro regionální rozvoj, vždy ve spolupráci s některým z měst či obcí v kraji. „Ve Frýdku-Místku jsme se s firmami setkali již vloni v květnu a díky tomu víme, co místní firmy nejvíce řeší a s čím by potřebovaly pomoci,“ sdělila ředitelka krajské Agentury pro regionální rozvoj, Petra Chovanioková. Za Moravskoslezský kraj se diskuze s firmami zúčastnil také náměstek hejtman Jan Krkoška, za město Frýdek-Místek se zapojil náměstek primátora Karel Deutscher.