Hejtman kraje Ivo Vondrák přijal italského velvyslance J. E. Alda Amatiho

12. června 2017

Hejtman kraje Ivo Vondrák přijal v pondělí 5. června 2017 italského velvyslance J. E. Alda Amatiho, kterého doprovázeli Matteo Mariani, generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory a Pavel Zezula, italský honorární konzul pro Moravu.

Velvyslanec navštívil italské společnosti Brembo a Cromodora Wheels a při té příležitosti zmínil spokojenost italských investorů s jejich působením v kraji. Ocenil přímé letecké spojení z Ostravy do Milána a projevil zájem o intenzivnější hospodářskou spolupráci zejména o další investiční záměry v regionu a možnost zapojení italských společností. Za neméně důležitou pak označil oblast podpory vzájemné turistiky. Hejtman Ivo Vondrák zdůraznil zájem kraje o spolupráci v oblastech s vyšší přidanou hodnotou, zmínil možnosti využití ostravského superpočítače privátním sektorem. Nevyloučil možné oživení vztahů s partnerským regionem Benátsko, kde nás zajímají zkušenosti z budování turistické infrastruktury ve spojitosti s ochranou přírody, ale třeba také možnosti kulturních výměn (výstavy, vážná hudba), propagace hudebních festivalů nebo významných sportovních událostí jako prostředku pro zviditelnění a změnu ve vnímání Moravskoslezského kraje jako regionu s bohatou kulturou, sportovním vyžitím, technickými památkami, lázněmi a nádhernou přírodou.

„Témata inovací, start-upů, průmyslu 4.0, nově rozvíjených oborů mechatroniky, biomedicíny, materiálového inženýrství nebo nanotechnologií jsou oblasti, v kterých bychom rádi spolupracovali. S velvyslancem jsme se dohodli na možnosti uspořádání B2B jednání mezi italskými společnostmi a firmami z regionu. Dynamické inovativně zaměřené malé a střední firmy zejména ze severu Itálie mohu být perspektivními partnery, ať už v oblasti investic nebo pro přímou spolupráci s firmami z regionu,“  komentoval setkání s velvyslancem hejtman Ivo Vondrák.