Hledá se Lady Business Moravskoslezského kraje!

13. ledna 2017

Od 1.12.2016 do 28.2.2017 mohou podnikatelky Moravskoslezského kraje podávat přihlášky do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje. Cílem je podpora podnikavosti a zviditelnění žen – podnikatelek Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, a. s.

Do soutěže se může přihlásit žena-podnikatelka, a to jak právnická, tak i fyzická osoba s trvalým pobytem a místem podnikání v Moravskoslezském kraji. V případě právnických osob žena musí být vlastníkem alespoň 50% obchodního podílu a aktivně působit ve vedení firmy, u fyzických osob pak nejsou oprávněny se přihlásit podnikatelky vykazující výdaje paušálem. Pro oba typy platí, že firma musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň 3 stálé zaměstnance, obor podnikání je libovolný.

Přihlášky se uzavírají 28. února 2017, více informací a přihlášku naleznete na www.ladybusiness.cz.