Jak se daří podnikání v Kopřivnici diskutovaly firmy s vedením kraje a města

12. července 2017

Koncem června proběhlo další setkání zástupců firem tentokráte z města Kopřivnice a okolí s vedením Moravskoslezského kraje a města. Diskutovalo se o aktuálních problémech a potřebách daných firem.

Náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška představil vizi a plány vedení kraje týkající se rozvoje celého Moravskoslezského kraje do roku 2024. Dalšími tématy byla technická infrastruktura, zlepšení dopravní dostupnosti a proaktivní podpora cestovního ruchu.

Mezi vystupujícími byl i starosta města Kopřivnice Miroslav Kopečný, který vyzdvihl dobrou spolupráci města s krajem. „Dalšími kroky v prohloubení dobrých vztahů mezi městem, Moravskoslezským krajem a firmami z okolí města Kopřivnice vidím v připravovaném projektu vybudování polytechnického centra v objektu bývalé ZŠ Náměstí“.

V rámci diskuse vystoupil mj. i zástupce společnosti Brose, a.s., manažer HR Petr Kulik:           „Za vedení naší firmy bych chtěl vyzvednout podporu vedení kraje pro zavedení duálního vzdělávání, které již úspěšně funguje na Slovensku. Naše společnost již podniká kroky v této oblasti –  firma navázala spolupráci s Vítkovickou střední průmyslovou školou se střední školou v Rožnově a ve Frenštátě a hodlá investovat do projektů na podporu vzdělávání.

Náměstek hejtman kraje Jan Krkoška zdůraznil nutnost propojení spolupráce středních škol s firmami pro budoucí zajištění kvalitní pracovní síly, které v současnosti firmy jako jeden z hlavních faktorů, který brání v jejich dalším rozvoji.

K problematice lidských zdrojů se vyjádřil i jednatel společnosti Kovok Kopřivnice, s.r.o. Martin Švidrnoch, který uvedl: „Firma by v Kopřivnici či okolí využila další možnosti cenově přijatelných ubytování pro zaměstnance, kteří do regionu za prací dojíždí“.